Steven Delarue blogt over taal, onderwijs en taalonderwijs in Vlaanderen. Met opiniestukken die ook in de kwaliteitskranten verschijnen, neemt hij actief deel aan het maatschappelijke debat over taal- en onderwijskwesties.

Steven Delarue doctoreerde aan de Universiteit Gent op een onderzoek naar het taalgebruik en de taalpercepties van Vlaamse leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs. Daarbij focuste hij op het spanningsveld tussen het taalbeleid van de overheid en de taalpraktijk in de klas. Uit zijn onderzoek bleek dat leerkrachten vele redenen kunnen hebben om in de klas (bewust) tussentaal in plaats van Standaardnederlands te gebruiken, dat ze dan ook doen (en dat dat allemaal absoluut niet zo erg is).

Intussen staat Steven Delarue zelf in de praktijk. Bij het Onderwijscentrum van de stad Gent werkt hij voornamelijk rond de thema’s meertaligheid, anderstalige nieuwkomers (Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers), vluchtelingen en diversiteit.

Voor zijn volgehouden inspanningen om zijn opgemerkte blog levendig te houden en de impactvolle verspreiding van de inhoud ervan via sociale en klassieke media sleepte hij al een jaarprijs Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België in de wacht.

Stevendelarue.be was in 2016 genomineerd voor een LIA in de categorie ‘Best Website in the Language Industry 2015’.

 

Ontdek www.stevendelarue.be