Philippe Van Parijs: “In mijn boek verdedig ik de stelling dat de verspreiding van het Engels als Europese lingua franca dringend nodig is, dat de adoptie van het Engels als lingua franca tot drie vormen van rechtvaardigheid leidt en dat het taalterritorialiteitsprincipe van cruciaal belang is om een van die drie vormen van rechtvaardigheid aan te pakken.”

Wanneer leidt taaldominantie tot onrechtvaardigheid?
Welk beleid moeten we voeren om die onrechtvaardigheid aan te pakken?
Maakt het taalterritorialiteitsprincipe deel uit van zo’n beleid?
Of is het zelf een bron van onrechtvaardigheden?

Het Engels verspreidt zich over de wereld met een ontzaglijke snelheid. De dominantie van die taal roept echter belangrijke vragen op. Kan de status van het Engels als lingua franca helpen om onrechtvaardigheid te bestrijden, of net niet?

In ‘Taal en Rechtvaardigheid’ toont Philippe Van Parijs aan dat een wereldwijde lingua franca wel degelijk kan bijdragen aan de strijd tegen onrechtvaardigheid, zolang we de oneerlijke situaties aanpakken die deze lingua franca creëert. Zo worden native speakers van de lingua franca te vaak bevoordeeld, en zorgt de dominantie van één taal ervoor dat gebruikers van andere talen niet hetzelfde respect krijgen.

Om een dergelijke onrechtvaardigheid tot een minimum te beperken, stelt Van Parijs duidelijke principes en belangrijke bijbehorende beleidsimplicaties voor. Zo reikt Taal en Rechtvaardigheid een perspectief aan om de arrogantie van de machtigen te ondermijnen en de verontwaardiging van de machtelozen te versterken.

Philippe Van Parijs is hoogleraar aan de Universiteit van Louvain-la Neuve (UCL), waar hij sinds 1991 de Hoover-leerstoel voor Economische en Sociale Ethiek bezet. Nadat hij jarenlang filosofie aan Harvard University doceerde, is hij tegenwoordig gasthoogleraar in Leuven en Oxford.

Taal en Rechtvaardigheid is de Nederlandse vertaling van “Linguistic Justice for Europe and for the World”. De vertaling is van de hand van Diederik Vandendriessche.

Taal en Rechtvaardigheid / Linguistic Justice for Europe and for the World was in 2016 genomineerd in de categorie ‘Best Language Publication 2015’.

 

 

Interview

Beluister hier het interview met Diederik Vandendriessche: