In 2015 werd de Europese norm voor de levering van vertaaldiensten EN 15038 opgevolgd door de internationale ISO 17100. Beide normen beschrijven aan welke eisen het kwaliteitsmanagementsysteem van een leverancier van vertaaldiensten moet voldoen met betrekking tot de inzet van mensen en middelen, kwaliteitszorg, projectbeheer, contractueel kader en dienstverlening.

ISO 17100 is op vele vlakken geïnspireerd op EN 15038. Het voornaamste verschil is dat de ISO-norm explicieter geformuleerd is. Zo moeten de vereisten aan de vertaaldienstenleverancier in verband staan met de op kwaliteit gerichte output en wat een klant mag verwachten.

Bovendien ligt er meer nadruk op competenties en is er ook meer guidance bij de implementatie te verwachten.

Daarnaast is projectmanagement als belangrijk en onmisbaar onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem opgenomen. Om de kwaliteit te waarborgen zijn de volgende processtappen verplicht voor het behalen van de ISO 17001:2015 certificering: vertaling, check, revisie, review, proeflezen, laatste verificatie en uitgave.

 

ISO 17100 was in 2016 genomineerd voor een LIA in de categorie ‘Young Talent of 2015’.