‘Waar vertalers samen werken, kletsen & bijleren’ is de base line van GentVertaalt. Sébastien Devogele, Mick De Meyer en Tom Van Cleempoel zijn er dan ook van overtuigd dat je samen meer weet. Naast de maandelijkse netwerkavonden en het overleg op de Facebookgroep die inmiddels een duizendtal leden telt, organiseert GentVertaalt ook jaarlijks een groter evenement. In 2013 stond de studiedag in het teken van CAT-tools, in 2014 was het een taalconferentie over noord-zuidvariatie in het Nederlands, in 2015 een unconference over beste praktijken voor vertalers en tolken.


Taalconferentie over noord-zuidvariatie in het Nederlands
Hoe ga je als Belgische vertaalprofessional in de dagelijkse praktijk om met Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands, en bestaat er wel een “landneutraal” Nederlands?

GentVertaalt, het vanuit Gent opererende informele netwerk van vertaalprofessionals, organiseerde eind november 2014 een taalconferentie over noord-zuidvariatie in het Nederlands.

Op deze taalconferentie werd van mening gewisseld over de toestand van het Nederlands en hoe je er als Vlaming, dan wel als Nederlander, dagelijks mee omgaat.

Er stonden vijf lezingen op het gevarieerde programma. Gert De Sutter (Universiteit Gent) sprak over het Belgisch-Nederlands in de vertalersopleiding, Jack Hoeksema (Rijksuniversiteit Groningen) had het over de werkwoordelijke eindgroep, Miet Ooms (Taaltelefoon.be) over de manier waarop taaladviezen tot stand komen, Ton van der Wouden (Meertens Instituut) over ‘kleine woordjes’ en Mick De Meyer (GentVertaalt) gaf een stand van zaken van de Taaldatabank van GentVertaalt.

GentVertaalt won in 2014 én 2015 een LIA in de categorie ‘Beste leer- en netwerkevenement in de taalsector’.

 

Meer info: http://www.gentvertaalt.be

 

Interview

Beluister hier het interview met Mick De Meyer: