Op 19 december 2014 werd de Wet van 10 april 2014 tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken gepubliceerd. Een belangrijke stap voorwaarts voor de anderstalige rechtzoekende en de beëdigd vertaler en tolk.

De nieuwe wet regelt een nationaal register met alle beëdigd vertalers en tolken. Enkel ‘registervertalers’ en ‘registertolken’ zullen nog voor politie kunnen werken.

De wet bepaalt dat de gerechtsvertalers en -tolken naast hun beroepsbekwaamheid ook hun juridische kennis moeten bewijzen. Bovendien moeten ze instemmen met een (nog op te stellen) deontologische code. Wie niet bekwaam blijkt of de deontologische code niet respecteert, zal uit het register worden verwijderd.

De wet luidt ongetwijfeld een grote verbetering in van de positie van zowel de beëdigd vertaler en tolk als van de anderstalige rechtzoekende. Daarom is ze zeker een nominatie waard.

 

Lees de wet: http://www.detaalsector.be/cms/registerwet.pdf