Talloze kinderen van verschillende nationaliteiten nemen elke zomer deel aan de Taalzomer Nederlands van Roeland vzw (Gent).

Deze kinderen zijn 7-12 jaar oud en nieuw in Gent: daarom biedt de ‘Taalzomer Nederlands voor anderstalige nieuwkomers’ hen de kans om kennis te maken met het Nederlands, en tegelijkertijd met vrijetijdsbesteding in Gent. De vrijwilligers van Roeland vzw maken voor deze jonge speelvogels de integratie makkelijker en aangenamer. Zo helpen zij de kinderen, hun (toekomstige) leerkrachten en hun ouders vooruit.

 

Website: http://www.roeland.be/

Lees meer over de Taalzomer van vzw Roeland op De Taalsector Online: http://www.detaalsector.be/cms/vreemdetaalverwerving/2786-jonge-nieuwkomers-leren-taal-al-spelend-bij-vzw-roeland