Ondanks nieuwe beleidsinitiatieven is een op de zeven Vlamingen laaggeletterd, waardoor Vlaanderen ongeveer in het midden van een lijst van 24 westerse landen komt te staan.

Het PIAAC of het OESO-geletterdheidsonderzoek (2013) legt een aantal knelpunten bloot op het vlak van de geletterdheid in Vlaanderen.

Met de cijfers die de OESO naar voren brengt, is een vergelijking mogelijk met de IALS-studie uit 1997 en kan men vooruitgang of achteruitgang op verschillende vlakken meten.

 

Website: http://www.oecd.org/site/piaac/

http://www.piaac.ugent.be/resultaten /vlaanderen

Lees uitgebreid over het OESO-geletterdheidsonderzoek op De Taalsector Online: http://www.detaalsector.be/cms/geletterdheid-klare-taal/3109-geletterdheid-vlaanderen-trappelt-ter-plaatse