“Over taal” is een wetenschappelijk-populariserend tijdschrift over taal, tekst en communicatie. In elk nummer staan minstens een interview, twee bijdragen over taal in de ruime zin van het woord, en twee praktische taal-, tekst- en/of communicatiedossiers. Daarnaast zijn er vaste rubrieken over taalzorg (Broodje Taal), over idiomatische uitdrukkingen (Idioom & Co), boekrecensies (Te boek), een lichte taalhumorrubriek (Taalkronkels) en een column. Over taal verschijnt vijfmaal per jaar.

Ondanks het feit dat Over taal vrij populariserend is, slaagt het tijdschrift er toch in om zijn wetenschappelijke inhoud voorop te stellen. Het tijdschrift kreeg onlangs een eervolle vermelding naar aanleiding van de Populariseringsprijs die de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT Populariseringsprijs) jaarlijks uitreikt: “Een tijdschrift dat voor echte taalliefhebbers is geschreven, de laatste jaren duidelijk is gegroeid en aan relevantie wint.”

In 2016 ontving hoofdredacteur Filip Devos (UGent) de “Lofprijs der Nederlandse taal” van de Stichting Nederlands voor zijn pleidooi en werk voor wetenschapspopularisering in het Nederlands.

 

Ontdek Over taal

 

Interview

Beluister hier het interview met wijlen Johan Taeldeman, enthousiaste lezer van Over taal.