Het online tijdschrift voor de neerlandistiek Neerlandistiek.nl is het afgelopen jaar een vaste waarde geworden. Neerlandistiek.nl informeert dagelijks over ontwikkelingen in het vakgebied voor iedereen die er belangstelling voor heeft.

De neerlandistiek is een verzamelterm voor de studie van de Nederlandse taal, de studie van literaire producten in het Nederlands en de beheersing van het Nederlands (pragmatiek, argumentatieleer, goed schrijven, retorica etc.). De Nederlandse taal is dus de gemene deler van de neerlandistiek.

Het tijdschrift bouwt voort op de erfenis van onder andere het vroegere elektronische tijdschrift Neder-L en het in 2013 opgedoekte online wetenschappelijke tijdschrift Neerlandistiek.nl.

Hoofredacteur Marc van Oostendorp zei tijdens zijn “openingstoespraak” in april 2016: “Ons belangrijkste doel is te proberen de gemeenschap van neerlandici – of die nu aan de universiteiten werken, op school, in een tekstbureau, bij een uitgever of elders – elektronisch bij elkaar te brengen en bij elkaar te houden. Er is genoeg dat er iedere dag gebeurt en dat interessant is voor de leden van die gemeenschap. Dat willen we laten zien: dat niet alleen de taal niet schaars is, maar dat ook degenen die zich er iedere dag in verdiepen dat niet zijn.”

Neerlandistiek.nl biedt gevarieerde inhoud: je leest er gedichten, etymologie, recensies, taalobservaties, vacatures, aankondigingen van congressen, taalfilmpjes, columns, enz. Af en toe produceren redacteuren van Neerlandistiek.nl een e-book, vaak op basis van materiaal dat eerder verscheen in de vorm van blogposts. Onlangs werd het dochtermagazine ‘Neerlandistiek voor de klas’ voorgesteld.

Neerlandistiek.nl draait op de servers van het Meertens Instituut in Amsterdam.

 

Ontdek Neerlandistiek.nl: http://www.neerlandistiek.nl

 

Interview

Beluister hier het interview met Marc van Oostendorp, hoofdredacteur van Neerlandistiek: