Het boek ‘Taal is business’ van de hand van Frieda Steurs geeft een breed publiek inzicht in de waarde van taal voor de economie en de samenleving.

De auteur neemt de lezer mee op een reis door de taalsector. Ze laat zien wat voor taalproducten, taaldiensten en andere taaloplossingen er allemaal ontwikkeld worden en hoe bedrijven en organisaties daar economische en maatschappelijke waarde mee creëren.

De economie is steeds meer een kenniseconomie. Kennis is het meest waardevolle kapitaal van elke onderneming en organisatie, maar kennis ontwikkelen en kennis verspreiden gaat niet zonder taal. En zonder de taal van de klant krijg je ook niets verkocht op de internationale markten. Zolang de wereld verder globaliseert, zal het belang van de taalsector en van de toegepaste taalkunde alleen maar groeien, zo betoogt Frieda Steurs.

De auteur laat met concrete voorbeelden zien welke kansen er gemist worden, welke ongelukken er gebeuren en hoeveel geld er weggesmeten wordt als de waarde van kwaliteitsvol taalwerk niet wordt onderkend. Dit boek wijst echter niet met de vinger. Het heeft een positieve vibe en laat een dynamische taalsector zien. De geïnteresseerde lezer krijgt een sector te zien die met creatieve en innovatieve taaloplossingen inspeelt op globalisering, migratiestromen, digitalisering, vergrijzing, kenniseconomie, informatiemaatschappij, medische vooruitgang, enz.

‘Het belang van taal en communicatie (en vaak erg gespecialiseerde communicatie) voor de economie is onmiskenbaar. Dat wil ik in dit boek aantonen met tal van voorbeelden uit verschillende domeinen. Door het groeiend belang van toegepaste taalkunde is er onomstotelijk behoefte aan een eigen imago van deze sector, waar onderwijs, onderzoek en toepassingen worden samengebracht,’ aldus nog Frieda Steurs.

‘Het vreemde is dat er zoveel activiteit is in de taalsector, maar dat niemand die sector als geheel echt kent. Wie kiest voor een opleiding in de (toegepaste) taalkunde krijgt vaak te horen: ga je daarmee wel een baan vinden? Kies toch voor een exacte opleiding! Maar wat weinigen weten, is dat we zoveel goede taalprofessionals te kort komen! Er is een grote behoefte aan goed opgeleide vertalers, tolken, interculturele communicatoren, taalkundigen die ook de technologie omarmen en zo meer. Maar die opleidingen en beroepen zijn nog niet goed zichtbaar. Daar gaan we met Taal is business verandering in brengen,’ aldus nog Frieda Steurs.

Frieda Steurs is directeur van het Instituut voor de Nederlands Taal (IvdNT), de opvolger van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden.

Taal is business is een uitgave van Scriptum (Schiedam).

 

ISBN: 9789463190220

 

Meer info: https://www.scriptum.nl/boeken/taal-is-business/

Lees uitgebreid over dit boek op De Taalsector Online: Nieuw boek over de economische waarde van taal: Taal is business

 

Interview

Beluister hier het interview met Frieda Steurs: