Universiteit Gent

Met meer dan 41.000 studenten en 9.000 personeelsleden is de UGent een van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied. Meer dan 100 vakgroepen bieden ruim 230 opleidingen aan.

De UGent is een top 100-universiteit met een internationale uitstraling. Ze telt jaarlijks meer dan 4.100 buitenlandse studenten, uitwisselingsstudenten inbegrepen.

‘Durf Denken’ is het credo van de UGent. “We hebben een stevige boon voor studenten en personeelsleden met een kritische zin. Pluralisme en maatschappelijk engagement zijn historisch gegroeide bouwstenen. Diversiteit, participatie en onafhankelijkheid vormen de rode draad in het beleid.”

#LIAS
Op de longlist voor de LIAs Top 100 Live Countdown Show staan verschillende taal- en taalgerelateerde projecten die een band met de UGent hebben:

 

Bezoek de UGent: www.ugent.be

Volg de UGent op social media: