#LIAS2019: tweede zit

december 12, 2019 | admin | LIAs 2019

Gisteren zijn in Gent de jaarlijkse LIA’s, de Language Industry Awards uitgereikt. Of beter: niet uitgereikt. Ook de studenten-LIA met de bijbehorende geldprijs van 1000 euro bleef op de prijzentafel staan.

Volgens de jury was de wedstrijdopgave voor de #LIAS2019 ‘te moeilijk’, was de wedstrijdperiode ‘te kort’ en was de opgave ‘onvoldoende helder’ geformuleerd.

Daarom gaat De Taalsector een tweede zit organiseren, op donderdag 12 maart 2020.

Daarbij wordt de lat niet lager gelegd, maar zal De Taalsector:

  1. de wedstrijdopgave helderder formuleren,
  2. feedback formuleren op proefinzendingen,
  3. een gratis workshop organiseren voor wie met de beste kansen aan de wedstrijd wil deelnemen en
  4. een lerend netwerk opstarten rond een imagocampagne voor taal.

 

De opgave (bis)

Wat was ook weer de opgave? “Creëer een korte wervende tekst die het belang van taal bewijst.”

Taal mocht heel breed worden begrepen: goede taal(vaardigheid), goede kennis van vreemde talen, goed taalbewustzijn, goede taaldiversiteit enz.

Extra punten als je tekst een zekere emotionele respons uitlokt. En nog meer punten als hij tot (een liefst ook nog meetbare) actie aanzet.

Je tekst moet bruikbaar zijn in het kader van een imagocampagne voor taal.

Download eventueel nogmaals de wedstrijdopgave (pdf). We publiceren binnenkort een verbeterde versie, helderder geformuleerd en met meer achtergrondinformatie.

 

De context

De Taalsector werkt samen met een branding agency aan een nieuwe visuele taal voor De Taalsector, en dus ook voor de taalsector. Vanzelfsprekend doen we dat liefst met feedback uit de sector.

Taal is wat ons in de taalsector bindt. We creëren allemaal waarde met taal. Ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen taaloplossing, maar altijd is het iets met taal. Daarom lijkt het zinvol, zo hebben de merkspecialisten ons overtuigd, dat we taal als ons sterk merk uitspelen. ‘Laat taal zelf de ambassadeur van jullie campagnes zijn’. Of nog anders gezegd: de essentie van onze sector moet onze merknaam zijn, niet taal met een logo erbij of taal met een beeldmerkje, maar taal zelf moet het beeld zijn.

Helemaal akkoord wat ons betreft. Alleen, als we een affiche maken met daarop de woorden “Taal is tof” (wat we niet gaan doen, geen paniek), dan is meteen ook de vraag hoe die woorden eruit moeten zien. In welke letter? In kleur of zwart-wit? Grote of kleine letters? Moet de beeldtaal misschien de taal (de betekenis van de tekst) volgen? Intussen hebben we al wat eerste voorstellen binnen. De #LIAS2019-wedstrijd dient dus indirect ook om voorstellen van beeldtaal te laten zien en daarover feedback te verzamelen. En om taal en beeldtaal aan elkaar te koppelen natuurlijk.

 

Lerend netwerk rond imagocampagne voor taal

Wie graag wil deelnemen aan een lerend netwerk rond een imagocampagne voor taal (taal als een sterk merk), kan zich melden bij De Taalsector. De Taalsector brengt u met de juiste mensen samen om te leren. De Taalsector faciliteert het leerproces, helpt beschikbare kennis te ontsluiten en zorgt voor de nodige externe expertise (o.a. branding agency). We starten het lerend netwerk begin januari 2020 op. Meer info (wie, waar, wanneer, hoe) bij Dries Debackere (De Taalsector) via info@detaalsector.be.