LIAS SHORTLIST

De vijf kanshebbers op een Language Industry Award (LIA) zijn bekend: Joni Reygaerts, Laure Vandermeersch, Susan Amat, Michelle Vyaene en Laurence De Zitter.

Wie uiteindelijk de belangrijkste LIA, De Grote Taalsector Prijs van de Jury (hoofdprijs) in de wacht gaat slepen, is nog afwachten tot de uitreiking op donderdag 15 maart in Gent.

Het effect van een Erasmuservaring, audiodescriptie voor blinden en slechtzienden in musea, comembership in sollicitatiegesprekken met anderstaligen, de heilzame effecten van taalkampen en de competenties van de leerkracht Nederlands in een taaldiverse klas. Daarover gaan de artikels die de shortlist van de LIA’s 2018 hebben gehaald. De lijst illustreert hoe divers en hoe breed de taalsector is.

 

Een tipje van de sluier…

 

“Erasmusbeurzen werpen hun vruchten af”

Joni Reygaerts

Wat is nu precies de ‘plus’ van Erasmus+? Joni Reygaerts presenteert in haar artikel onderzoek rond het effect van een Erasmusverblijf op je persoonlijkheid en gedrag. Haar onderzoeksresultaten zeggen ook iets over de effectiviteit van een Erasmusverblijf en het maatschappelijk nut van het hele Erasmusprogramma.


“Vergelijking van audiobeschrijving voor blinden en slechtzienden in musea”

Laurence De Zitter

De meeste musea stellen tegenwoordig al dan niet tegen betaling audiogidsen ter beschikking, zodat bezoekers het museum in hun eigen tempo kunnen verkennen. Maar is zo’n audiogids ook geschikt voor blinde en slechtziende bezoekers? Laurence De Zitter vergelijkt de audiogids met een live gegidste tour voor blinden en slechtzienden. Haar onderzoek is nog volop bezig, maar ze stelt al een paar interessante feiten vast, o.a. een groot verschil in de mate waarin blinde en slechtziende bezoekers de kunstwerken aanraken.


“Comembership in sollicitatiegesprekken met anderstaligen”

Laure Vandermeersch

In onze diverse samenleving zijn er steeds meer anderstaligen op zoek naar een job. Laure Vandermeersch onderzocht of ook anderstaligen erin slagen zogenaamd comembership te creëren tijdens een sollicitatiegesprek. Comembership betekent dat een sollicitant (bewust of onbewust) een verstandhouding met de rekruteerder opbouwt, bijvoorbeeld door persoonlijke informatie te delen. Laure Vandermeersch analyseerde Nederlandstalige sollicitatiegesprekken met anderstaligen en stelde vast dat de kandidaten niet in staat waren om geslaagde comembership te construeren met de rekruteerder. Ze beheersten de taal niet zoals moedertaalsprekers, wat zorgde voor een barrière in het gesprek. Daarnaast ontbrak de taalgevoeligheid die van belang is om comembership te realiseren.


“De heilzame effecten van taalkampen op de taalkundige en andere competenties”

Michelle Vyaene

Hebben taalkampen, naast de talige baten, nog andere positieve effecten? “Een goed taalkamp biedt meer dan alleen taaltraining”, zegt Michelle Vyaene op grond van een bevraging van 150 kinderen, ouders en monitoren. Daaruit blijken nóg minstens drie niet te verwaarlozen positieve effecten: meer leermotivatie, een boost voor de sociale vaardigheden én de zelfredzaamheid van het kind.


“Over welke competenties moet een leerkracht Nederlands beschikken in een taaldiverse klas?”

Susan Amat

In Suriname wonen verschillende bevolkingsgroepen die elk hun eigen moedertaal spreken en het Nederlands als tweede taal hebben. In de klas vergt deze taaldiversiteit specifieke competenties van de leerkracht Nederlands. Susan Amat zoomt in op een school in een volkse buurt en bespreekt hoe de leerkracht de situatie vakinhoudelijk en pedagogisch kan aanpakken.


Zak op 15 maart af naar Gent om te supporteren voor jouw favoriet!