World Café-debat

De LIA’s, dat is ook een unieke gelegenheid die topprofessionals uit alle hoeken van de taalsector samenbrengt.

Een unieke kans dus die we niet mogen missen om de expertise van de andere gasten te ontdekken en om uit te wisselen rond je eigen expertise.

Dat doen we ook dit jaar op een ongedwongen interactieve manier in de vorm van een World Café-debat rond vijf thema’s.

 

Café 1: Taal en AI

Vorig jaar debatteerden we op de LIA’s ook al over AI. Toen op het toppunt van de hype was de vraag nog vooral: wat moet ik leren, zodat ik mee ben en standhoud op de (arbeids)markt?

Dit jaar draait het debat meer rond de concrete impact van AI op taal, op taalwerk en taaldiensten. Die is er al natuurlijk, maar de vraag hoe je met AI je voordeel kunt doen, is nog niet voor iedereen beantwoord.

Wat is de impact van AI op creativiteit in taal? Op taalonderwijs en taalleren in het algemeen? Op taalwerk en taaldiensten? Dit jaar stellen we ook nadrukkelijker de ethische vragen: hoeveel privacy wil jij opofferen, ben jij aansprakelijk voor fouten en schade, wat met bias, intellectueel eigendomsrecht?

 
 
Café 2: Taal en inclusie

Iedereen erbij en iedereen gewaardeerd! Is taal een belemmering of juist een hefboom voor de inclusieve ontwikkelingen in de wereld?

In hoeverre willen we onze taal aanpassen om inclusie te bevorderen? Waar trekken we de grens tussen vrijheid van meningsuiting en talige discriminatie? Hoe kan taaltechnologie inclusie en toegankelijkheid garanderen? In meerdere talen? Is eenvoudige taal de toekomst?

Moet de overheid niet veel harder sturen?

 
 
Café 3: Taal en democratie / verkiezingen

Met welke taaloplossingen (taaltech, taaldiensten) kan de taalsector ervoor zorgen dat de politieke debatten inclusief zijn?

Kan taal de democratische betrokkenheid tijdens de verkiezingen vergroten? Zo ja, hoe dan?

Hoe beïnvloedt de taal die politici gebruiken de publieke perceptie van democratie? Wat doe je eraan?

Moeten we taalgebruik reguleren om desinformatie en polarisatie tijdens de verkiezingsperiode tegen te gaan? Of volstaan observatie en bewustmaking?

 

 

Café 4: Taal en oorlog / vrede

Oorlog heeft zijn retoriek, maar ook vrede heeft haar vocabulaire. Taal kan conflicten aanwakkeren, taal kan ook bijdragen aan vredesopbouw.

In hoeverre hebben taalexperts een rol te spelen? In hun contacten met de media, met politieke leiders, in de publieke opinie?

En hoe kunnen meertalige communicatie en taaldiversiteit bijdragen aan een duurzame vrede op internationaal niveau?

 

 

Café 5: Taal en welbevinden

De relatie tussen taal en welbevinden is ongemeen boeiend.

Hoe kan taal voor mensen die steun zoeken – professioneel of een schouderklopje van vrienden – nog meer een brug vormen in plaats van een barrière?

Taal kan taboes doorbreken, dus ook het taboe rond geestelijke gezondheid. Hoe kunnen taalexperts daar meer aan bijdragen?

Draagt inclusieve taal bij aan een groter algemeen welbevinden?

Hoe kunnen taaldiversiteit en meertaligheid meer bijdragen aan mentaal welbevinden?

 

(Download deze debatstarters in pdf)