Nominaties 2022

Click here for the English version.

Cliquez ici pour la version française.

Maak kennis met de nominaties voor een LIA 2022.

Wie verdient er volgens jou een LIA? 

Bestudeer de kandidaten en breng je stem uit.

Beste taaldienst

Global Talk Care app

De Global Talk Care app is een communicatietool, ontwikkeld door Global Talk in samenwerking met Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). 

De app bevat 349 vragen en instructies, vertaald en ingesproken in 12 talen. 

Met de app kunnen zorgverstrekkers communiceren met anderstalige patiënten in situaties waar tijd en snelheid belangrijk zijn en de inzet van een tolk niet gebruikelijk is. Denk aan de triage op een spoeddienst of materniteit, het intakegesprek bij de arts, preoperatieve vragen, eenvoudige instructies aan patiënten en bezoekers, de logistiek medewerker die een patiënt ophaalt om naar de medische beeldvorming te gaan, de ambulancier die een patiënt ophaalt bij een ongeval, de onthaalmedewerker die een patiënt inschrijft, enz. Het gaat om gevalideerde, gesloten vragen en antwoorden, die de patiënt zowel kan lezen als beluisteren.

De app kan op elk mobiel apparaat van elke ziekenhuismedewerker worden geïnstalleerd, zodat die de app altijd kan gebruiken. De app werkt zowel op Android als iOS en ook offline, dus ook in ruimtes en moeilijke omgevingen waar een netwerkverbinding niet altijd mogelijk is.

Op dit moment lopen er in verschillende Vlaamse ziekenhuizen pilootprojecten om de app verder te testen. Doel is dat de Global Talk Care app later dit jaar effectief gebruikt kan worden in ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederland.

Meer informatie op de website van Global Talk Belgium

BBVT

Niet minder dan driehonderd beëdigde vertalers en tolken uit alle hoeken en uithoeken van België kwamen vrijdag 2 december 2022 helemaal naar Brussel voor een studiedag … over de digitalisering van de procedure om een vertaling te legaliseren; exit de fysieke stempel, enter de elektronische handtekening. 

Justitie wil menselijker, sneller en straffer worden. Voor de beëdigde vertalers betekent het onder meer dat hun gekwalificeerde elektronische handtekening voortaan de officiële fysieke stempel vervangt bij de legalisatie van een vertaling. Tijdens de studiedag kwamen verschillende sprekers van de FOD Justitie nieuwe werkprocedures toelichten. Die zijn niet zonder invloed op het dagelijks werk van alle beëdigde vertalers en veel vertaalbureaus in België.

Op het programma van de studiedag verder ook een module over de terminologie van strafrechtelijke vonnissen waarbij geen effectieve straf wordt uitgesproken en een module over verhoortechnieken tijdens politieverhoren.

Deze studiedag was een primeur voor de BBVT. Voorzitter Amal Boualga: “Dit evenement werd gehouden in het kader van de permanente vorming van beëdigd vertalers en/of tolken, een deontologische verplichting. Er was een mooie opkomst voor deze eerste bijscholingsnamiddag van onze erkende beroepsorganisatie en we kregen ook veel positieve reacties na afloop.”

De voordrachten werden in het Frans of het Nederlands gegevens. Simultaantolken FR<>NL stonden mee in voor het vlotte verloop van de studiedag.

Meer informatie op de website van de BBVT

 

Streektaalconferentie 2022

Op 23 september 2022 organiseerde de Stichting Nederlandse Dialecten in samenwerking met Variaties vzw, Brusseleir en de Taalunie haar jaarlijkse Streektaalconferentie. De conferentie vond plaats bij deBuren in Brussel en had als centraal thema ‘Taalvariatiebeleid in tijden van globalisering: overbodig of net cruciaal?’

De wereld globaliseert maar door. Dan praten we straks toch gewoon Engels met z’n allen? Wat moeten we nu nog met dialecten, streektalen en andere taalvariatie, laat staan met beleid daarrond? 

Over deze kwestie ging de Streektaalconferentie in 2022. En over de vraag wat taalvariatiebeleid in het onderwijs, bij de openbare omroep, in het supertaaldiverse Brussel en andere settings dan betekent.

Sven Gatz, Brussels Gewestminister voor de Promotie van Meertaligheid, opende de Streektaalconferentie met een lezing over streektalen in het meertalige Brussel. Radiomaker Jan Hautekiet had het over streektaalbeleid bij Brusseleir, de vzw die de belangstelling voor het Brussels taalerfgoed wil aanwakkeren en verruimen.

Verder waren er interviews met algemeen secretaris van de Taalunie Kris Van de Poel en professor Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen) over het streektaalbeleid van de Taalunie en met vrt-taaladviseur Geertje Slangen over streektaal bij de openbare omroep.

Mirjam Günther-van der Meij (NHL-Stenden, Leeuwarden/Emmen) kwam met een lezing over streektaalbeleid in het onderwijs, Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen) over streektaalerkenning en spraakverwarring, en Helder De Schutter (KU Leuven) kwam praten over talige rechtvaardigheid voor dialecten.

Kristel Doreleijers (Meertens Instituut / Universiteit Tilburg) ten slotte presenteerde haar visie als jonge taalonderzoeker over streektaalbeleid in de toekomst.

Meer informatie op de website van de Stichting Nederlandse Dialecten

IPTI

 
IPTI (Interprofessional Training for Interpreters) brengt studenten tolken van Universiteit Gent samen met studenten of stagiairs van andere beroepsgroepen die gebruikmaken van tolkdiensten. Doel is studenten tolken de kans te geven om te tolken voor een andere beroepsgroep in een veilige gesimuleerde omgeving. 

Er is daarvoor samenwerking opgezet met:
 • de Rechtbank van Gent,
 • het Instituut Gerechtelijke Opleiding (stagiairs magistraten),
 • de Balie van Gent (stagiairs advocaten),
 • de Politieschool Oost-Vlaanderen (aspirant-politie-inspecteurs),
 • de opleiding Geneeskunde (masterstudenten in de geneeskunde)
 • het Universitair Ziekenhuis Gent,
 • de Lerarenopleiding van Hogeschool Gent (bachelorstudenten middelbaar onderwijs).
 
De filosofie en de ambities van IPTI reiken verder dan wat oefenkansen voor de studenten tolken. 
 1. Tolkstudenten krijgen een inleiding in de communicatie van de andere groep, meestal door lesgevers van de andere groep;
 2. De andere studenten en stagiairs krijgen een inleidende les over het werken met een tolk;
 3. De gesimuleerde oefeningen vinden plaats op een plek waar in het beroepsleven echt getolkt wordt;
 4. Alle studentengroepen krijgen feedback van de eigen begeleiders en ook van de begeleiders van de andere groep; geneeskundestudenten en aspirant-politie-inspecteurs bijvoorbeeld krijgen ook feedback over hun interactie met de tolk door de tolkbegeleiders;
 5. Er wordt met de tolkstudenten een intervisie georganiseerd over de stages, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en aan de wetenschappelijke literatuur kunnen toetsen.
 
Het project heeft evidente voordelen voor tolkstudenten, maar evenzeer voor de beroepsgroep van de tolken in het algemeen
Tolkbegeleider prof. dr. Bart Defrancq: “Door jonge mensen uit andere beroepsgroepen mee te nemen in het project, leren we hen wat tolken inhoudt, wat van tolken verwacht kan worden en wat niet. Zo hopen we opdrachtgevers bewust te maken en de concrete arbeidsomstandigheden van tolken op termijn te verbeteren.”
 
Meer informatie over IPTI op de website www.ipti.ugent.be.
 

Tot in de puntjes

‘Tot in de puntjes’ is een praktische gids voor correct gebruik van interpunctie. 

De gids is bedoeld voor beginners: niet-professionelen van wie de kennis van leestekens onder het stof is beland en scholieren en studenten.

Vernieuwend is de insteek: de belangrijkste informatie komt aan bod in vlot leesbare, verhalende teksten met grappige voorbeeldzinnen en waargebeurde anekdotes. 

Behalve de regels zelf bevat het boek ook achtergrondinformatie over het ontstaan en de ontwikkeling van de leestekens en de belangrijkste verschillen met de interpunctiesystemen in het Engels, Frans en Duits. 

‘Tot in de puntjes’ is van de hand van Miet Ooms en uitgegeven bij Sterck & De Vreese. Miet Ooms is vertaler en variatielinguïst.

ISBN: 978-905615886-6

Meer info op de website van de uitgever

Naast het boek is er ook een podcast ‘Tot in de puntjes’.  In zes afleveringen doet Miet Ooms de geschiedenis van de leestekens uit de doeken. Een smaakmaker voor en uitbreiding bij het boek.

Miet Ooms: “Veel mensen vinden leestekens saai en lastig, ik vind ze leuk speelgoed. Waar dienen ze precies voor? Wie heeft ze trouwens ooit bedacht? Sommige leestekens zijn stokoud, enkele duizenden jaren zelfs, andere zijn wat jonger. Elk leesteken heeft in ieder geval zijn eigen unieke verhaal dat verklaart waarom en hoe we leestekens gebruiken.”

Zijn leestekens nog wel nodig? “Ja, ze blazen zuurstof in de tekst, zorgen voor structuur, geven aan waar een zin eindigt, of de zin een mededeling bevat of een vraag. En dan zijn er nog de ‘nieuwelingen’ onder de leestekens, zoals de # en de @. Ik noem leestekens het hang- en sluitwerk van de taal.”

 

 

 

Dat mag je ook (al niet meer) zeggen (Vivien Waszink)

Bij het Nederlandse Genootschap Onze Taal verscheen begin juni 2022 van de hand van Vivien Waszink het boek ‘Dat mag je óók (al niet meer) zeggen’, een boek over inclusief taalgebruik.

In ‘Dat mag je óók (al niet meer) zeggen’ vertelt taalkundige Vivien Waszink wat er tegenwoordig allemaal gebeurt op het gebied van schurende taal, genderinclusief woordgebruik en het weergeven van diversiteit.

Ze bespreekt woorden die (nog) wel kunnen en woorden die echt niet (meer) kunnen. 

Daarnaast gaat ze vooral op zoek naar wat je óók mag zeggen: ze beschrijft nieuwe woorden over gender en geaardheid en laat zien op welke manier je ook een genderneutraal alternatief aan je bestaande woordenschat kunt toevoegen. 

Verder gaat ze in op woorden die door een herinnering aan een pijnlijk verleden of een veranderd perspectief op de wereld ongemakkelijk of ongebruikelijk aanvoelen. En hoe bestaande woorden door die veranderende wereld ook van betekenis veranderen. En ook wat woordenboekmakers met al die nieuwe en veranderende woorden en betekenissen doen.

Vivien Waszink werkt als taalkundige en lexicograaf bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT).

Meer informatie over het boek (ISBN 978-908288591-0) is te vinden op de website van Onze Taal.

 

Wie verdient een LIA?

Volg ons, deel met je vrienden en collega's