Winnaars 2022

Click here for the English version.

Cliquez ici pour la version française.

Groepsfoto van de winnaars van een LIA 2022

Beste taaldienst

IPTI

 
IPTI (Interprofessional Training for Interpreters) brengt studenten tolken van Universiteit Gent samen met studenten of stagiairs van andere beroepsgroepen die gebruikmaken van tolkdiensten. Doel is studenten tolken de kans te geven om te tolken voor een andere beroepsgroep in een veilige gesimuleerde omgeving. 

Er is daarvoor samenwerking opgezet met:
 • de Rechtbank van Gent,
 • het Instituut Gerechtelijke Opleiding (stagiairs magistraten),
 • de Balie van Gent (stagiairs advocaten),
 • de Politieschool Oost-Vlaanderen (aspirant-politie-inspecteurs),
 • de opleiding Geneeskunde (masterstudenten in de geneeskunde)
 • het Universitair Ziekenhuis Gent,
 • de Lerarenopleiding van Hogeschool Gent (bachelorstudenten middelbaar onderwijs).
 
De filosofie en de ambities van IPTI reiken verder dan wat oefenkansen voor de studenten tolken. 
 1. Tolkstudenten krijgen een inleiding in de communicatie van de andere groep, meestal door lesgevers van de andere groep;
 2. De andere studenten en stagiairs krijgen een inleidende les over het werken met een tolk;
 3. De gesimuleerde oefeningen vinden plaats op een plek waar in het beroepsleven echt getolkt wordt;
 4. Alle studentengroepen krijgen feedback van de eigen begeleiders en ook van de begeleiders van de andere groep; geneeskundestudenten en aspirant-politie-inspecteurs bijvoorbeeld krijgen ook feedback over hun interactie met de tolk door de tolkbegeleiders;
 5. Er wordt met de tolkstudenten een intervisie georganiseerd over de stages, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en aan de wetenschappelijke literatuur kunnen toetsen.
 
Het project heeft evidente voordelen voor tolkstudenten, maar evenzeer voor de beroepsgroep van de tolken in het algemeen
Tolkbegeleider prof. dr. Bart Defrancq: “Door jonge mensen uit andere beroepsgroepen mee te nemen in het project, leren we hen wat tolken inhoudt, wat van tolken verwacht kan worden en wat niet. Zo hopen we opdrachtgevers bewust te maken en de concrete arbeidsomstandigheden van tolken op termijn te verbeteren.”
 
Meer informatie over IPTI op de website www.ipti.ugent.be.
 

Global Talk Care app

De Global Talk Care app is een communicatietool, ontwikkeld door Global Talk in samenwerking met Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). 

De app bevat 349 vragen en instructies, vertaald en ingesproken in 12 talen. 

Met de app kunnen zorgverstrekkers communiceren met anderstalige patiënten in situaties waar tijd en snelheid belangrijk zijn en de inzet van een tolk niet gebruikelijk is. Denk aan de triage op een spoeddienst of materniteit, het intakegesprek bij de arts, preoperatieve vragen, eenvoudige instructies aan patiënten en bezoekers, de logistiek medewerker die een patiënt ophaalt om naar de medische beeldvorming te gaan, de ambulancier die een patiënt ophaalt bij een ongeval, de onthaalmedewerker die een patiënt inschrijft, enz. Het gaat om gevalideerde, gesloten vragen en antwoorden, die de patiënt zowel kan lezen als beluisteren.

De app kan op elk mobiel apparaat van elke ziekenhuismedewerker worden geïnstalleerd, zodat die de app altijd kan gebruiken. De app werkt zowel op Android als iOS en ook offline, dus ook in ruimtes en moeilijke omgevingen waar een netwerkverbinding niet altijd mogelijk is.

Op dit moment lopen er in verschillende Vlaamse ziekenhuizen pilootprojecten om de app verder te testen. Doel is dat de Global Talk Care app later dit jaar effectief gebruikt kan worden in ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederland.

Meer informatie op de website van Global Talk Belgium

BBVT

Niet minder dan driehonderd beëdigde vertalers en tolken uit alle hoeken en uithoeken van België kwamen vrijdag 2 december 2022 helemaal naar Brussel voor een studiedag … over de digitalisering van de procedure om een vertaling te legaliseren; exit de fysieke stempel, enter de elektronische handtekening. 

Justitie wil menselijker, sneller en straffer worden. Voor de beëdigde vertalers betekent het onder meer dat hun gekwalificeerde elektronische handtekening voortaan de officiële fysieke stempel vervangt bij de legalisatie van een vertaling. Tijdens de studiedag kwamen verschillende sprekers van de FOD Justitie nieuwe werkprocedures toelichten. Die zijn niet zonder invloed op het dagelijks werk van alle beëdigde vertalers en veel vertaalbureaus in België.

Op het programma van de studiedag verder ook een module over de terminologie van strafrechtelijke vonnissen waarbij geen effectieve straf wordt uitgesproken en een module over verhoortechnieken tijdens politieverhoren.

Deze studiedag was een primeur voor de BBVT. Voorzitter Amal Boualga: “Dit evenement werd gehouden in het kader van de permanente vorming van beëdigd vertalers en/of tolken, een deontologische verplichting. Er was een mooie opkomst voor deze eerste bijscholingsnamiddag van onze erkende beroepsorganisatie en we kregen ook veel positieve reacties na afloop.”

De voordrachten werden in het Frans of het Nederlands gegevens. Simultaantolken FR<>NL stonden mee in voor het vlotte verloop van de studiedag.

Meer informatie op de website van de BBVT

 

Tot in de puntjes

‘Tot in de puntjes’ is een praktische gids voor correct gebruik van interpunctie. 

De gids is bedoeld voor beginners: niet-professionelen van wie de kennis van leestekens onder het stof is beland en scholieren en studenten.

Vernieuwend is de insteek: de belangrijkste informatie komt aan bod in vlot leesbare, verhalende teksten met grappige voorbeeldzinnen en waargebeurde anekdotes. 

Behalve de regels zelf bevat het boek ook achtergrondinformatie over het ontstaan en de ontwikkeling van de leestekens en de belangrijkste verschillen met de interpunctiesystemen in het Engels, Frans en Duits. 

‘Tot in de puntjes’ is van de hand van Miet Ooms en uitgegeven bij Sterck & De Vreese. Miet Ooms is vertaler en variatielinguïst.

ISBN: 978-905615886-6

Meer info op de website van de uitgever

Naast het boek is er ook een podcast ‘Tot in de puntjes’.  In zes afleveringen doet Miet Ooms de geschiedenis van de leestekens uit de doeken. Een smaakmaker voor en uitbreiding bij het boek.

Miet Ooms: “Veel mensen vinden leestekens saai en lastig, ik vind ze leuk speelgoed. Waar dienen ze precies voor? Wie heeft ze trouwens ooit bedacht? Sommige leestekens zijn stokoud, enkele duizenden jaren zelfs, andere zijn wat jonger. Elk leesteken heeft in ieder geval zijn eigen unieke verhaal dat verklaart waarom en hoe we leestekens gebruiken.”

Zijn leestekens nog wel nodig? “Ja, ze blazen zuurstof in de tekst, zorgen voor structuur, geven aan waar een zin eindigt, of de zin een mededeling bevat of een vraag. En dan zijn er nog de ‘nieuwelingen’ onder de leestekens, zoals de # en de @. Ik noem leestekens het hang- en sluitwerk van de taal.”

 

 

 

Studenten-LIA's

Ellen Willaert

De taalsector prijs van de jury voor Relevantie voor de taalsector

“De overgang naar afstandstolken: een casestudie binnen het RIZIV”

Aaricia Herygers

de Taalsector grote prijs van de jury

“Hoe inclusief is Vlaamse automatische spraakherkenning?”

Wie verdient dit jaar een LIA?

Volg ons, deel met je vrienden en collega's